Ceník

Dětská skupina mini Pastelka

Splatnost

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítano dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min. 30 dnů před jeho změnou).

Letní prázdniny, měsíc červenec a srpen je řešen s rodiči individuálně.

Školné zahrnuje

 • denní péče, pedagogický dozor, individuální přístup v menších počtech dětí
 • výchova a vzdělávání
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky
 • provozní režie školky
 • rodinné a pohodové prostředí pro Vaše děti
 • pojištění

Úhrada

Úhrada je možná dvěma způsoby:
1) Hotově ve školce
2) Převodem - jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte

ČÚ: Dětská skupina miniPastelka
2901271966/2010


od 1.2.2022 se mění ceny školného

Děti od 1 roku do 3 let

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
Celodenní docházka......od 1.2.2022 - 6400 Kč
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem 
Den od 1.2. 2022 - 350 Kč
 
Paušál
Počet dnů Cena
4x týdně 5600,-
3x tydně 4200,-
2x tydně 2800,-

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
Dopolední docházka....od 1.2.2022 - 4900 Kč
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem.
Den od 1.2. 2022 - 250 Kč
 
Paušál
Počet dnů Cena
4x týdně 4000,-
3x tydně 3000,-
2x tydně 2000,-

Strava

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
 • oběd 52 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • odpolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 72 Kč

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
 • oběd 52 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 62 Kč

© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek