o nás

Nabízíme plnohodnotný program, výchovu a péči dětem již od 1 roku do 3 let. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout. Důvodem této poptávky může být přání vrátit se i dříve do práce. Na jesličkovou třídu – miniPastelka navazuje školková třída – MŠ Pastelka.

POZOR - aktuální změna

od 1.1. 2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče dávat děti do 2 let do dětské skupiny a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. 

Nadále platí, že od 2 let dítěte se docházka nikterak nesleduje!

Provoz dětské skupiny miniPastelka Jičín je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného.
Projekt dětská skupina "miniPastelka Jičín" 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016212

  •  V prostorech Dětské skupinky, tedy v celém přízemí, je možnost kapacity až 24 dětí, tedy nejvyšší povolený počet je 24.

     

DS miniPastelka je v provozu po celý rok. Chceme nabízet co nejlepší péči a vyjít vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Chceme zajistit, že v odbobí zvykání bude mít Vaše dítě zcela individuální péči. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální, psychické dle individuálních schopností a možností. U malých dětí je to především adaptace do kolektivu, základní hygienické návyky, socializační výchovné návyky.

Budova MŠ Pastelka a DS miniPastelka se nachází nedaleko centra, v ulici Ruská 54. Spodní část budovy tvoří Dětská skupina miniPastelka - jesle, dětské umývárny, záchodky s nočníky a přebalovací pult. V prvním patře je třída MŠ - včeličky. Součástí spodního patra je také školní VÝDEJNA-jídelna, která slouží všem dětem v budově. 

K budově patří venkovní prostor pro DS i MŠ- zahrada, která vyhovuje aktivitám dětí a jejich pobytu venku. Nově prochází rekonstrukcí a v novém školním roce 2021/2022 bude doplněna o další nové hrací prvky.

Náš tým

Bc. Lucie Pavlíčková

Ředitelka/odpovědná osoba

Ilona Kejvalová

chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vendula Kvapilová

chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zuzana Kynčlová

LOGOPED, pedagog v Dětské skupině
© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek