Provozní informace

PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY MINIPASTELKA

Provoz Dětské skupinky je pondělí až pátek od 6:30 do 14:30 hodin. Od 14:30-17 možnost dohlídání.

Provoz je celoroční výjma st. svátků.

O případném uzavření/výluce dětské skupiny jsou rodiče včas informováni.(např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz...)

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Děti jsou přijímány během celého školního roku (pokud to dovolují kapacitní možnosti) a to podáním Žádosti o přijetí a doložením potvrzení lékaře. Sepsáním smlouvy o poskytnutí péče o dítě, vyplněním Evidenčního listu.

Ukončení docházky dítěte

Doručením podepsané písemné výpovědi - ukončení docházky dítěte/odstoupení od smlouvy. POZOR výpovědní lhůta je 30 dní od jejího předání.


Pravidla docházky

  • Vybrané dny docházky je možné změnit, jen pokud to umožňuje kapacita školky.
  • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infenkčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům a do jejich příjezdu budeme dítě izolovat od ostatních.
  • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
  • Oblečení dětí má být podepsané na štítkách. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí.
  • Čtete pozorně informace na nástěnce nebo na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

Absence

Nepřítomnost dítěte

Pokud víte, že Vaše dítě nedorazí na aktuální den docházky nebo si "myslíte", že bude nemocné (rýma, kašel), je nemocné, informujte nás neprodleně a včas na telefon! Infekční onemocnění hlaste ihned po jejim zjištění!

V den odhlášení, docházka propadá, oběd lze vyzvednout od 11:30- 12:30 hodin. (Víkendové omluvy na telefon neakceptujeme, děkujeme za pochopení).

- V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. Dlouhodobá nemoc (min. 14 dní) po doložení potvrzení od lékaře (70% vratná částka rodičům v nadcházejícím měsíci, odečteno z částky ).
- Individuální varianta docházky, rodič vyčerpá náhradním termínem (pokud dovoluje kapacita) v daném měsíci. Docházka se do dalších měsíců nepřevádí!

Dlouhodobá nemoc = min. 14 dní a více

Nevyčerpané dny v daném zaplaceném měsíci do následujících měsíců nepřevádíme.
Za vámi nevyčerpané služby bohužel peníze nevracíme.

© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek