Dokumenty

Školní řád

Školní řád MŠ

Provozní řád MŠ

Vnitřní řád MŠ

COVID-19

Dodatek - COVID 19

Provozní řád DS minipastelka

PROVOZNÍ ŘÁD - DS miniPastelka

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE O DÍTĚ - DS MINIPASTELKA

Žádosti

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY

POSUDEK LÉKAŘE DO DĚTSKÉ SKUPINY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE + POTVRZENÍ LÉKAŘE – MŠ Pastelka

Přihlášky

PRÁZDNINOVÁ PŘIHLÁŠKA + potvrzení lékaře

Přihláška pro příměstské tábory

Ceníky

Aktuální ceník

GDPR

MŠ - Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

DS miniPastelka - Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poučení o právech subjektu osobních údajů v souvislosti s jejich shromažďováním, zpracováním a evidencí

© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek