Ceník

MŠ Pastelka

Splatnost

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min.30 dni před jeho změnou). viz. CENÍK.

Letní prázdniny měsíc červenec a srpen je řešen s rodiči individuálně.

Školné zahrnuje

 • denní péče, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí
 • výchovu a vzdělávání
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky
 • provozní režie školky
 • rodinné a pohodové prostředí pro děti
 • pojištění

Úhrada

Úhrada je možná dvěma způsoby:
1) Hotově ve školce
2) Převodem - jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte

ČÚ: MŠ Pastelka
2700150973/2010Od  1. 2. 2022 se mění ceny školného

Děti od 2 do 3 let

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
Celodenní docházka....6000,- Kč
od 1. 2. 2022 - 6400 Kč
 
Pevná částka je uvedena za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.


Individuální celodenní docházka/měsíc:
 
Zkrácená docházka se vždy napočítá dle kalendářních údajů x počet dnů stanovené docházky
 
Den 300 Kč 
od 1.2.2022 - 350 Kč
 
Počet dnů Cena
4x týdně 5600,-
3x tydně 4200,-
2x tydně 2800,-
 

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
Dopolední docházka....4500,- Kč
od 1.2.2022 - 4900 Kč
 
Pevná částka je uvedena za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.
 

Individuální dopolední docházka/měsíc:
 
Zkrácená - individuální docházka se vždy napočítá dle kalendářních údajů x počet dnů stanovené docházky
Den 225 Kč
od 1.2.2022 - 250 Kč
Počet dnů  Cena 
4x týdně 4000,-
3x týdně 3000,-
2x týdně 2000,-Děti od 3 do 6 let

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.
Celodenní docházka....3500 Kč
Od 1.2. 2022 - 3900 Kč

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.
Dopolední docházka....2500 Kč
Od 1.2. 2022 - 2900 kč

U dětí v tomto věku upřednostňujeme docházku celoměsíční! Pokud chce rodič využít pouze některé dny docházky, cena se napočítá dle sazby zkrácené/individuální docházky (celodenní 350 Kč, dopolední 250 Kč).


Strava

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
 • oběd 52 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • odpolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 72 Kč

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
 • oběd 52 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 62 Kč

© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek