Edukační programy, projekty a aktivity v MŠ

Jako škola se zaměřujeme a vedeme naše děti k prvkům environmentální výchovy, zdravému životnímu postoji, pozitivnímu vztahu k přírodě. Poznávání vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni, budování správných hodnot a postojů, schopnost estetického prožitků v souvislosti s přírodou.

Malé děti začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí a v prostředí, ve kterém žijí, děti mají ve svém věku velkou schopnost vnímání, empatie, snadno a rádi se nadchnou pro dobrou věc, proto je již v tomto období velmi důležité vytvářet a podporovat vztah člověka k přírodě, budovat kladné postoje nejenom k sobě samému, ale i ke svému okolí se kterým se seznamují. Podporujeme aktivní zapojení do kolektivu a prvního kroku do společnosti a vnímání nových věci.

Mateřská škola má svůj Školní Vzdělávací Program s názvem PASTELKA. (k dispozici a nahlédnutí u nás v MŠ)


Projekt Malý zahradník

Naše Pastelka je od školního roku 2014/2015 aktivně zapojena do projektu "Malý zahradník" - vzdělávací program AGRO CS a.s., hlavní garant projektu.

BIO pěstování v nádobách, mobilních záhonech. Budeme pěstovat bylinky, ředkvičky, mrkev, hrášek, salát atd. Budeme se s dětmi aktivně podílet na pěstování od začátku - setí, zalévání, pečování o plodiny, pletí až po jeho sklízení a ochutnávání. Každý z dětí si do zahrádky přinese svoji bylinku (zeleninu) a společně se o ně budeme na naší zahrádce starat. Dále nás čeká osázení truhlíků sazenicemi rostlin, péče o květiny, zalévání, kypření, hnojení a estetický vzhled.

Cíl: vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem projektu je vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje.

Ozdravné pobyty v SOLNÉ JESKYNI

Každý rok pořádáme v rámci MŠ ozdravné pobyty v mikroklimatické solné jeskyni v Jičíně v Lipové aleji.

Solná jeskyně „Jičín v Lipové aleji“ má klinický atest plicní kliniky nemocnice v Hradci Králové, který potvrzuje, že složení solí a technologie výstavby je optimální pro Váš pobyt, za účelem zlepšení klinických příznaků indikovaných onemocnění, prevence a celkové regenerace organismu.

V jeskyni panuje specifické mikroklima, které je charakteristické vyjímečnou bakteriologickou čistotou vzduchu, který je nasycen minerály a mikroelementy. Kromě záporné ionizace, blahodárně působící na člověka, je vzduch v jeskyni obohacen částicemi jódu, draslíku, vápníku, hořčíku, selenu, brómu a mnohými dalšími prvky. Terapie probíhá po dobu 45 minut na velmi pohodlných polohovatelných lehátkách, při příjemné relaxační hudbě (šum moře, větru, zpěv ptáků), která napomáhá celkovému uvolnění a relaxaci. Účinek je doplněn systémem chronoterapie (světelné terapie), která má kladný vliv na celkovou dobrou kondici organizmu. Použití teplých barevných odstínů (žluté, oranžové a červené) působí povzbudivě a naplňuje nás novou energií. Studené barvy (fialová, světle modrá, indigo) uklidňují smysly a zlepšují náladu.

Muzikoterapie pro děti/Muzikohraní

Pravidelně každý měsíc se u nás v Pastelce scházíme s paní Ladislavou Dlohou z Duhové medicíny v Jičíně a objevujeme společně nové a nové věci v hudebním světě. Učíme se novému poznání, seznamujeme se s novými hudebními a netradičními nástroji. Obsahem je hudební terapie, posilování soustředění se na danou věc, vzbuzovat zájem o nové věci, posilovat jemnou i hrubou motoriku atd.

Hudba jako lék - ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční rytmus, krevní tlak, činnost plic, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci metabolismu apod. Používá se pro zmírnění bolesti, úzkosti, strachu. Pomáhá však i zdravým lidem, pohybové aktivity při hudbě podporují a rozvíjejí rozsah pohybů, senzomotorickou koordinaci, svalovou sílu, vytrvalost, dýchání, svalovou relaxaci a kreativní vyjadřování se pohybem.

Keramika

Každý rok chodíme s dětmi do K-klubu na malý kurz keramiky, kde se učíme a poznáváme netradiční tvorbu – práce s keramickou hlínou. Děti si odnáší to, co si samy vyrobí.

Projektové tvoření s rodiči

Pravidelné tvoření s rodiči. Kreativní dílny.

Výlety a akce

Každý rok si s dětmi užíváme výlety do blízkého okolí např. Prachovské skály a Český ráj, Staré hrady, ZOO Chleby, mašinkou za dobrodružstvím, koně a výlet na Zebín atd.

Akce – účast na akcích Jičín město pohádky, návštěva muzea, galerie, divadla, hvězdárny…

Dle věkové hranice dětí se účastníme kurzu plavání, lyžování, saunování a výuky cizích jazyků.


© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek